Hvad kalder man ugen, som går fra palmesøndag til påskedag?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

RELIGION, KULTUR OG TRADITION SPØRGSMÅL #3942

Hvad kalder man ugen, som går fra palmesøndag til påskedag?

Den stille uge

Forklaring

Påske er den største jødiske fest, Pesach, og den ældste og vigtigste kristne fest. Jøderne fejrer israelitternes udvandring af Egypten, mens kristne fejrer Jesu opstandelse påskemorgen efter at være død på korset langfredag. Passionsugen eller "Den stille uge" går fra palmesøndag, hvor Jesu gjorde sit indtog i Jerusalem, over skærtorsdag (den sidste nadver) og langfredag til opstandelsen påskedag. Jesus viste sig derefter flere gange for mennesker, men på Kristi Himmelfartsdag 40 dage efter påske var det slut, og Jesus blev ophøjet til Guds højre hånd. Påsken varer indtil Pinse.

Statistik

Svartid 0s (0s). 31% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2009-05-12.