Hvad tror hinduerne på?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

RELIGION, KULTUR OG TRADITION SPØRGSMÅL #346

Hvad tror hinduerne på?

At sjælen blive genfødt efter døden

Forklaring

Hinduismen består af mange forskellige traditioner og ritualer. Hinduer hylder vedaerne og upanishaderne, som er de hellige skrifter. Hinduerne tror på sjælevandring, hvilket er ensbetydende med, at sjælen efter døden genfødes i et nyt legeme. Det, der kontrollerer hvad sjælen bliver i det næste liv, er karma.

Statistik

Svartid 0s (0s). 82% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-27.