Hvilket af følgende er ikke et vestnordisk sprog?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

ORD OG SPROG SPØRGSMÅL #3326

Hvilket af følgende er ikke et vestnordisk sprog?

Dansk

Forklaring

Nordiske sprog er i dag det, man betegner som dansk, svensk, norsk, færøsk og islandsk. Nordisk tilhører den germanske sproggruppe, der igen tilhører den indoeuropæiske sprogfamilie. Nordisk er igen inddelt i vestnordisk (norsk, færøsk og islandsk) og østnordisk (svensk og dansk). De nordiske sprog ligger dog så tæt på hinanden, at det kan diskuteres om, de skal regnes for separate sprog eller dialekter af et fælles sprog.

Statistik

Svartid 0s (0s). 23% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2009-01-12.