Hvilken opfindelse fra omkring år 600 gjorde det muligt at dyrke frugtbare områder i hele Europa?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

TEKNOLOGI SPØRGSMÅL #3259

Hvilken opfindelse fra omkring år 600 gjorde det muligt at dyrke frugtbare områder i hele Europa?

Den tunge plov

Forklaring

Den tunge plov (hjulploven) er sandsynligvis udviklet i den østlige del af Centraleuropa omkring år 600. I løbet af de næste par hundrede år bredte brugen af den tunge plov sig store dele af det europæiske kontinent. Det afgørende var, at man havde en plov, der var tung og stærk nok til pløje dybt og vende den frugtbare, tunge og fugtige jord. Det var dog stadig bekosteligt at dyrke jorden, da det krævede et forspand af fire til otte okser at trække den tunge plov.

Statistik

Svartid 0s (0s). 38% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2009-01-04.