Hvad betyder Jordens rotation og dermed corioliskraften for udløbsretningen af vandet i en vask?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #309

Hvad betyder Jordens rotation og dermed corioliskraften for udløbsretningen af vandet i en vask?

Ingenting

Forklaring

Corioliskraften er en fiktiv kraft, der synes at påvirke legemer, der er i bevægelse i forhold til et koordinatsystem, der roterer jævnt i forhold til et inertialsystem. Et eksempel er Jorden. Corioliskraften er årsag til corioliseffekten, der får vinde og havstrømme til i grove træk at rotere mod uret omkring lavtryk og med uret omkring højtryk på den nordlige halvkugle og lige omvendt på den sydlige. Den har dog ingen beviselig betydning for udløbsretningen af vand i en vask.

Statistik

Svartid 0s (0s). 44% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-27.