Hvad er den mest almindelige størrelse på et parcelhus i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

ARKITEKTUR SPØRGSMÅL #2720

Hvad er den mest almindelige størrelse på et parcelhus i Danmark?

120 - 160 m2

Forklaring

Et parcelhus er et fritliggende hus med have beregnet som bolig for en familie og opfattes oftest som et hus i en etage. Udtrykket er baseret på, at grundstykket/parcellen er udstykket af en større ejendom. Udtrykket stammer fra 1960'erne, hvor de store udstykninger af jord i parceller til byggeri af boliger tog fart. I 2011 var der 1,2 mill. parcelhuse i Danmark. Den mest almindelige størrelse er 120 - 160m2, som dækker 42% af alle paracelhuse. 19% var 160 - 200m2 og 17% 100-120 m2.

Statistik

Svartid 0s (0s). 64% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-15.