Hvilket af følgende biord er et stedbiord?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

ORD OG SPROG SPØRGSMÅL #215

Hvilket af følgende biord er et stedbiord?

Deroppe

Forklaring

Et biord (adverbium) er et ord, der nærmere bestemmer et udsagnsord, et tillægsord, et andet biord eller en hel sætning. Biordene hører til småordene, som ikke bøjes på dansk - uanset deres funktion i sætningen. Biordene har følgende, indholdsmæssige funktioner: her, deroppe, herhen (stedbiord), dengang, sjælden, bagefter (tidsbiord), nemlig, ellers, altså (årsagsbiord), hvor, hvornår, hvorfor (spørgebiord), måske, gerne, desværre (mådebiord) og mange andre.

Statistik

Svartid 0s (0s). 60% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-24.