Hvor mange elektroner kan der være i et atoms tredje elektronskal?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #2126

Hvor mange elektroner kan der være i et atoms tredje elektronskal?

18

Forklaring

Den klassiske model for atomer beskriver en elektronskal som et diffust område, hvor der er størst sandsynlighed for at vekselvirke med en elektron. Elektronskallerne benævnes K, L, M, N, O, P og Q eller 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 gående fra den inderste skal og udad. Elektroner i de ydre skaller har højere middelenergi og er længere fra atomkernen end elektroner i de indre skaller. En skals maksimale elektronantal opfylder formlen 2*n^2, hvor n er elektronskalsnummeret.

Statistik

Svartid 0s (0s). 39% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-03.