Hvad kaldes et molekyle, som består af to hydrogenatomer?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #2114

Hvad kaldes et molekyle, som består af to hydrogenatomer?

brint

Forklaring

Hydrogen (H) er grundstof nr. 1. Det er en brændbar, farveløs og lugtfri gas. Hydrogens atomkerne indeholder kun én proton, og det er dermed det simpleste atom. Der findes tre isotoper med hhv. ingen (protium), én (deuterium) eller to neutroner (tritium) i kernen. Idet hydrogen har én elektron i sin yderste bane, kan to hydrogenatomer gå i forbindelse med hinanden og danne molekylet H2, som også kaldes brint.

Statistik

Svartid 0s (0s). 78% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-03.