Hvilken rang følger efter "kaptajn" i hæren?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

RELIGION, KULTUR OG TRADITION SPØRGSMÅL #1969

Hvilken rang følger efter "kaptajn" i hæren?

Major

Forklaring

En militær rang er et rangtrin i en militær organisation. Der skelnes mellem officerer, underofficerer og menige (hvervede eller værnepligtige) soldater. Anvendelsen af rang er nærmest universel. I Danmark er general er den højeste militære grad i hæren og følges af generalløjtnant, generalmajor, brigadegeneral, oberst, oberstløjtnant, major, kaptajn, premierløjtnant og løjtnant.

Statistik

Svartid 0s (0s). 47% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-01.