Planteplankton er plaktonisk, hvilket vil sige at det i modsætning til nektonisk?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATUR OG BIOLOGI SPØRGSMÅL #1955

Planteplankton er plaktonisk, hvilket vil sige at det i modsætning til nektonisk?

Driver med strømmen

Forklaring

Der er to grupper af alger. Den ene er små encellede organismer, også kaldet planteplankton, der lever i vand og omdanner solens lys til energi. Den anden gruppe er tangplanter, som f.eks. blæretang eller søgræs. Tangplanter indeholder mange mineraler og vitaminer og har været anvendt som mad og lægemiddel i mindst 8.200 år. De er uforlignelige som næringskilde, da de indeholder mindst 10 gange så mange mineraler som planter, der dyrkes på landjorden, og de er utroligt rige på vitaminer, deriblandt B12.

Statistik

Svartid 0s (0s). 52% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-30.