Hvad blev resultatet af afstemningerne om den dansk-tyske grænsedragning i 1920?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #19402

Hvad blev resultatet af afstemningerne om den dansk-tyske grænsedragning i 1920?

Dansk flertal i Nordslesvig, minus Flensborg.

Forklaring

Grænsedragningen i Slesvig 1920 blev fastlagt efter to folkeafstemninger og indføjet i dokumentet, der blev underskrevet ved fredsslutningen i Versailles. Her blev det besluttet, at grænsedragningen skulle fastlægges efter planen, som fremgik af Grænsedragningsdokumentet. Den dermed vedtagne grænse er ikke senere blevet ændret, hverken i nazitiden eller under den ophedede danske debat efter afslutningen på Anden Verdenskrig.

Statistik

Svartid 0s (0s). 65% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-06-23.