Hvad var hovedårsagen til varemanglen i 1917?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #19324

Hvad var hovedårsagen til varemanglen i 1917?

Den uindskrænkede u-bådskrig

Forklaring

Den række hastelove, som det danske folketing vedtog for at afbøde virkningerne af Første Verdenskrig på Danmarks økonomi, kaldes for Augustlovene. På dette tidspunkt var Danmarks økonomi nemlig meget afhængig af samhandel med udlandet. En af de mest indgribende love var reguleringsloven, som gav den danske indenrigsminister bemyndigelse til at fastsætte priser på bl.a. fødevarer.

Statistik

Svartid 0s (0s). 27% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-06-23.