Hvem har skrevet "La Nouvelle Hëloise" og "Den Sociale Kontrakt"?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

LITTERATUR SPØRGSMÅL #19160

Hvem har skrevet "La Nouvelle Hëloise" og "Den Sociale Kontrakt"?

Rousseau

Forklaring

Den franske filosof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) var fra oplysningstiden. Han tilhørte den gruppe filosoffer, hvis ideer inspirerede Den Franske Revolution. I 1741 slog han sig ned i Paris og omgikkes blandt andre Diderot og Holbach. I 1762 skrev han "Den sociale kontrakt" med den kendte udtalelse: "Mennesket er født frit, og det er overalt i lænker." Han mente, at vores politiske systemer ikke tillod os at være frie.

Statistik

Svartid 0s (0s). 57% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-06-22.