Hvad prøver man altid at finde frem til i dialektisk tænkning?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

ORD OG SPROG SPØRGSMÅL #19150

Hvad prøver man altid at finde frem til i dialektisk tænkning?

En syntese

Forklaring

Den erkendelsesteoretiske metode dialektik består af en udveksling af teser og antiteser, der i bedste fald kan munde ud i en syntese. Ved at modsigelserne ophæves, opstår der en erkendelse. Der findes flere former for dialektik - sokratisk, hegeliansk og marxistisk. Hegels dialektik forklares ofte som en bevægelse i tre trin, der netop lægger ud med tesen, så antitesen, der modsiger førstnævnte tese, og så en syntese, der opfanger det centrale i begge.

Statistik

Svartid 0s (0s). 44% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-06-22.