Hvilket grundstof er det letteste, men anslås samtidigt at udgøre omkring 3/4 af universets masse?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #19

Hvilket grundstof er det letteste, men anslås samtidigt at udgøre omkring 3/4 af universets masse?

Brint

Forklaring

Hydrogen (af græsk hydōr [vand] og genes [skaber]), der på dansk kaldes brint, er et grundstof med atomnummer 1 i det periodiske system. Med en atommasse på 1,00794 g/mol er brint det letteste grundstof i det periodiske system. Hydrogen består, i sin oftest forekommende isotop, af kun én proton i kernen med én elektron i sin elektronsky. Stoffet er anslået til af udgøre omkring 3/4 af universets masse.

Statistik

Svartid 0s (0s). 48% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-09.