Hvordan foreslår Rousseaus opdragelsesroman "Émile", at børn skal opdrages?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

LITTERATUR SPØRGSMÅL #18527

Hvordan foreslår Rousseaus opdragelsesroman "Émile", at børn skal opdrages?

Frit

Forklaring

Den franske filosof Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) levede i oplysningstiden. Han blev født i Geneve i Schweiz og flyttede tidligt hjemmefra og ernærede sig en tid som gravør, musiker og komponist. Han tilhørte den gruppe af filosoffer, hvis ideer inspirerede Den Franske Revolution. Hans opdragelsesroman "Émile" var epokegørende inden for pædagogikken, idet den beskrev en fri opdragelse af barnet. Bogen "Den sociale kontrakt" gjorde folkeviljen til den øverste lov og var dermed et varsel om Den Franske Revolution.

Statistik

Svartid 0s (0s). 70% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2014-04-23.