Hvad er navnet på Anders Sunesens teologiske læredigt på 8.040 klassiske versemål eller såkaldte heksametre?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #16202

Hvad er navnet på Anders Sunesens teologiske læredigt på 8.040 klassiske versemål eller såkaldte heksametre?

Hexaëmeron

Forklaring

Ærkebiskoppen og digteren Anders Sunesen studerede filosofi og teologi i Paris. Da Absalon døde d. 21. marts 1201, blev Sunesen hans efterfølger som ærkebiskop i Lund. Han fik særlig betydning som korstogsprædikant og leder af missionen i de baltiske lande. Hans forfattervirksomhed er ikke banebrydende, men dog er han Danmarks eneste store middelalderlige teolog. Hans vigtigste værk er Hexaëmeron, der er et teologisk skabelsesdigt skrevet på heksameter bestående af 8.040 vers.

Statistik

Svartid 0s (0s). 32% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2013-12-28.