Hvad skulle der ifølge et gammelt sagn bygges på Fjenneslev Kirke, hvis Absalons mor fødte en søn?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #16189

Hvad skulle der ifølge et gammelt sagn bygges på Fjenneslev Kirke, hvis Absalons mor fødte en søn?

Et tårn

Forklaring

Den danske biskop og ærkebiskop Absalon (1128 - 1201) er søn af Asser Rig, som var en af rigets mægtigste mænd. Absalon var sammen med Valdemar den Store med til at bekæmpe de vendiske sørøvere, og i 1169 var han med, da vendernes Rügen blev indtaget. Ifølge et gammelt sagn af Saxo blev Absalon født, da hans fader var borte. Forinden havde han sagt til sin gravide kone, at hvis hun fødte en pige, skulle der bygges et spir på Fjenneslev Kirke, men ved en dreng skulle der et rigtigt tårn på kirken. Der endte med at komme to tårne på kirken. Absalon blev efterfulgt af Anders Sunesen.

Statistik

Svartid 0s (0s). 42% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2013-12-28.