Fra hvilket land kommer Pave Frans, der blev udnævnt til overhoved for den romerskkatolske kirke i 2013?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på