Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening kunne ikke blive enige om fordelingen mellem undervisningstimer og forberedelsestid. Hvad startede derfor den 1. april 2013?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

SAMFUND SPØRGSMÅL #14726

Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening kunne ikke blive enige om fordelingen mellem undervisningstimer og forberedelsestid. Hvad startede derfor den 1. april 2013?

En lockout

Forklaring

Den danske folkeskole blev oprettet i 1814 og gik indtil 1899 under navnet Almueskolen. Folketinget har gennem lovgivning stor indflydelse på folkeskolens rammer, formål og vilkår. Siden 1953 har Grundloven fastslået, at undervisning i Folkeskolen skal være gratis. Folkeskolelovens bestemmelser har oplevet større ændringer og politisk press flere gange ikke mindst i 1937, 1958, 1975, 1993, 2004 og 2013.

Statistik

Svartid 0s (0s). 84% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2013-10-18.