Hvilken af følgende er ikke en af de fire ædle sandheder om lidelse i buddhismen?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

RELIGION, KULTUR OG TRADITION SPØRGSMÅL #1461

Hvilken af følgende er ikke en af de fire ædle sandheder om lidelse i buddhismen?

Ret tale, det modsatte af forkert tale, dvs. løgn, løs snak og ukvemsord.

Forklaring

De fire ædle sandheder om lidelse i buddhismen er som følger: 1. Alt er lidelse (dukkha ), fordi alt er forgængeligt. 2. Lidelse opstår, fordi vi stræber efter noget illusorisk, som vi tror er varigt, og fordi vi er uvidende. 3. Lidelsen kan bringes til ophør (ved indsigt og ved at give afkald på stræben) 4. Der er en vej ud af lidelsen kaldet den "ædle ottefoldige vej".

Statistik

Svartid 0s (0s). 33% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-25.