På Trajansøjlen i Rom ses en stor fremstilling af et af Trajans felttog. Hvilket land blev erobret?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #14538

På Trajansøjlen i Rom ses en stor fremstilling af et af Trajans felttog. Hvilket land blev erobret?

Rumænien

Forklaring

Den romerske kejser Marcus Ulpius Trajanus (53 - 117) er bedre kendt som Trajan. Han regerede i årene 58 - 117 og var Roms sidste store erobrerkejser. Trajan var den første provinsbo, som kom på den romerske trone, da han stammer fra en slægt af romerske kolonister i Spanien. Trajans regering blev regnet for ét af højdepunkterne i kejsertiden. Trajans krigspolitik fik en hovedrolle i regeringen. Mens han holdt fred med germanerne, ønskede han at udvide riget i Østeuropa, og i 107 erobrede han under meget besvær området Dakien (Rumænien), der blev Roms sidste store nyerhvervelse i Europa.

Statistik

Svartid 0s (0s). 27% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2013-06-17.