Hvad står forkortelsen af det lokale samarbejde i kommunerne, "SSP", for?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

SAMFUND SPØRGSMÅL #1445

Hvad står forkortelsen af det lokale samarbejde i kommunerne, "SSP", for?

Skole, Socialforvaltning og Politi

Forklaring

SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis formål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP samarbejdet er et lokalt foretagende i de enkelte kommuner i Danmark. SSP-samarbejdet organiserer den enkelte kommunes indsats over for specielt børn og unge. Alle er desuden via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

Statistik

Svartid 0s (0s). 68% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-24.