Hvad bruger man en kulstof-13 måling til?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

TEKNOLOGI SPØRGSMÅL #1435

Hvad bruger man en kulstof-13 måling til?

At bestemme kostvaner

Forklaring

En kulstof 13-måling er en målemetode, der kan benyttes til at belyse kostvaner hos dyr og mennesker ud fra vævs- og knogleprøver. Forholdet mellem den tunge kulstofisotop 13C og den lette 12C, som begge er stabile, afhænger af fødens oprindelsessted. Der er relativt mere 13C i fødeemner fra havet end i emner fra landjorden. Kulstof optages i naturen ved fotosyntese og ved opløsning i havvand, men det sker med forskellig hastighed for de to isotoper.

Statistik

Svartid 0s (0s). 13% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-24.