Hvad blev indført for at beskrive kvardratroden af et negativt tal?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #1326

Hvad blev indført for at beskrive kvardratroden af et negativt tal?

Imaginære tal

Forklaring

Et imaginært tal er et komplekst tal, hvis kvadrat er negativt eller 0. Navnet stammer fra René Descartes (1637 La Géométrie). Matematikkens komplekse tal er en udvidelse af de sædvanlige reelle tal og skrives på formen a+ib, hvor a og b er reelle tal, og i er den imaginære enhed. For i gælder at i^2 = -1. Alle de sædvanlige aritmetiske regneregler gælder også for de komplekse tal, og de blev blandt andet indført for at give mening til kvadratrødder af negative tal. Komplekse tal har mange anvendelser inden for fysik og teknik.

Statistik

Svartid 0s (0s). 40% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-20.