Hvilken farve kan laksen normalt genkendes på?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATUR OG BIOLOGI SPØRGSMÅL #11657

Hvilken farve kan laksen normalt genkendes på?

Lyserød

Forklaring

Laksen (Salmo salar) kan normalt genkendes på sin lyserøde farve i fryseren. Det er en anadrom fiskeart, hvilket vil sige, at den bevæger sig fra havet til ferskvand for at gyde. Den er endda i stand til at finde tilbage til det vandløb hvor, den selv er født. Af samme grund er laksene i de forskellige vandløb relativt genetisk isolerede. Hos mange arter af laks dør samtlige fisk efter gydningen. Alt efter opvæksten lever lakseynglen et til seks år i vandløbet før, den svømmer ud til havet. I havet forbliver laksen i stimer og fortsætter vandringen mod ædepladser i Nordatlanten. Den spiser blandt andet rejer og sild.

Statistik

Svartid 0s (0s). 72% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2013-01-06.