Hvilken af følgende rettigheder er sikret i grundloven?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

POLITIK SPØRGSMÅL #10749

Hvilken af følgende rettigheder er sikret i grundloven?

Retten til at ytre sig

Forklaring

Danmarks Riges Grundlov er en dansk lov fra 1953, der traditionelt betragtes som den højeste lovgivning i det danske rige. Grundloven udgør sammen med kongeloven og tronfølgeloven de centrale dele af den danske forfatning. Den første af slagsen blev underskrevet i 1849 af Frederik 7., hvormed styreformen blev ændret fra enevælde til konstitutionelt monarki. Ifølge grundloven skal der bl.a. holdes folketingsvalg mindst hvert fjerde år, og den sikrer derudover også folks ret til at ytre sig.

Statistik

Svartid 0s (0s). 93% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2012-11-17.