Hvor ligger den geografiske nulmedian, som også er udgangspunkt for tidszonerne?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

NATURVIDENSKAB SPØRGSMÅL #1021

Hvor ligger den geografiske nulmedian, som også er udgangspunkt for tidszonerne?

England

Forklaring

Begrebet standardtid blev oprindeligt foreslået af Sir Sandford Fleming i 1879. Jorden skulle geografisk deles ind i 24 tidszoner, som hver skulle dække 15 breddegrader. Urene skulle indstilles ens blot med en times difference mellem hver tidszone. Nulpunktet skulle være Greenwich i England, hvor Jordens nulmeridian blev placeret på en international konference i 1884. På samme konference blev Flemings forslag ikke godkendt. I 1929 havde alle større lande indført standardtiden, der året forinden var blevet internationalt godkendt som universal tid (UT). På den modsatte side af jorden i forhold til Greenwich går datolinjen. De 24 geografiske tidszoner er i dag udvidet til ca. 40 politisk fastlagte tidszoner.

Statistik

Svartid 0s (0s). 69% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-11-09.