Hvad hedder broderen, som Abel lader dræbe, og som gør ham til konge af Danmark i 1250?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

HISTORIE SPØRGSMÅL #100

Hvad hedder broderen, som Abel lader dræbe, og som gør ham til konge af Danmark i 1250?

Erik Plovpenning

Forklaring

Erik Plovpenning "Erik 4." (1216-1250) var søn af Valdemar 2. Sejr. Han var dansk medkonge fra 1232 og dansk enekonge fra 1241-1250 til stor fortrydelse for hans to brødre, Abel og Christoffer 1. Erik og Abel krigedes i flere år, hvorunder Abel (hertug af Slesvig) fik støtte af sine holstenske svogre. I 1250 lykkedes det for Erik at erobre størsteparten af Abels hertugdømme. De mødtes derfor hos Abel for at slutte forlig på Skt Laurentii nat (10. august 1250). Her blev Erik halshugget, og hans lig sænket i Slien.

Statistik

Svartid 0s (0s). 28% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-04-15.