Ved hvilken krigs afslutning indførtes reformationen i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Ved hvilken krigs afslutning indførtes reformationen i Danmark? Grevens Fejde

Forklaring

Grevens Fejde var en borgerkrig som hærgede Danmark i perioden 1534-1536. Den foregik under reformationsoprøret i Europa, og med dens afslutning indførtes Reformationen i Danmark. Grevens Fejde har fået navn efter den protestantiske Grev Christoffer af Oldenburg, der støttede den i 1523 afsatte Christian 2., der selv var katolik.Stil et nyt spørgsmål