Ungdomsarbejdsløsheden, dvs. blandt 15-24-årige, var på 30.000 unge i år 2000. Hvad var den steget til i 2012?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Ungdomsarbejdsløsheden, dvs. blandt 15-24-årige, var på 30.000 unge i år 2000. Hvad var den steget til i 2012? 63.000 unge

Forklaring

Danmark i tal 2014 er et kort, men præcist, overblik over det danske samfund og dets udvikling i de foregående år. Statistikkerne er lavet og publiceret af Danmarks Statistik og giver et billede af danskernes levevilkår og relationer.Stil et nyt spørgsmål