Hvornår blev Danmark medlem af EF?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvornår blev Danmark medlem af EF? 1. januar 1973

Forklaring

EF-samarbejdet begyndte den 1. januar 1958, da Rom-traktaten trådte i kraft og Det Euro­pæis­ke Øko­no­miske Fælles­skab var etableret med seks medlems­lande: Vesttyskland, Italien, Frankrig, Belgien, Nederlandene og Luxembourg. Danmark, Irland og Storbritannien blev officielle medlemmer af EF den 1. januar 1973.Stil et nyt spørgsmål