Hvor stor er den kinetiske energi af en bil på 1000 kg, der bevæger sig med 20 m/s?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvor stor er den kinetiske energi af en bil på 1000 kg, der bevæger sig med 20 m/s? 200 kJ

Forklaring

Kinetisk energi eller bevægelsesenergi er en fundamental form for mekanisk energi knyttet til bevægelser. En genstand med en masse (m), som bevæger sig med en hastighed (v) i et bestemt henførelsessystem, har i dette system en kinetisk energi (E), hvor E = 1/2*m*v^2.



Stil et nyt spørgsmål