Hvor mange sekunder er der i et døgn?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvor mange sekunder er der i et døgn? 86.400

Forklaring

Sekundet er defineret som tiden for 9.192.631.770 svingninger af den elektromagnetiske stråling, der svarer til overgangen mellem de to hyperfinstruktur-niveauer af grundtilstanden af et cæsium-133-atom. Et minut består af 60 sekunder. En time består af 60 minutter eller 60 x 60 = 3.600 sekunder. Et døgn består af 24 timer eller 24 x 60 x 60 = 86.400 sekunder. En uge består af 7 dage eller 24 x 7 = 168 timer. Et år består af 365 dage eller 365 x 24 = 8.760 timer.Stil et nyt spørgsmål