Hvor mange købstadskommuner og sognekommuner var der før kommunalreformen i 1970?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvor mange købstadskommuner og sognekommuner var der før kommunalreformen i 1970? 1098

Forklaring

Den 1. april 1970 gennemførtes en kommunalreform, som skulle ændre strukturen i det danske samfund. Ved reformen blev mange købstads- og sognekommunerne lagt sammen til større kommuner. Før kommunalreformen i 1970 havde der været 1098 kommuner og 25 amter, mens der efter sammenlægningen blot var der 277 kommuner og 14 amter.Stil et nyt spørgsmål