Hvor mange elektroner kan der være i de tre første elektronskaller i et atom?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvor mange elektroner kan der være i de tre første elektronskaller i et atom? 2, 8 og 18

Forklaring

Den klassiske model for atomer beskriver en elektronskal som et diffust område, hvor der er størst sandsynlighed for at vekselvirke med en elektron. Elektronskallerne benævnes K, L, M, N, O, P og Q eller 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 gående fra den inderste skal og udad. Elektroner i de ydre skaller har højere middelenergi og er længere fra atomkernen end elektroner i de indre skaller. En skals maksimale elektronantal opfylder formlen 2*n^2, hvor n er elektronskalsnummeret.Stil et nyt spørgsmål