Hvor mange år er en 'menneskealder'?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvor mange år er en 'menneskealder'? 33 år

Forklaring

Tiden, der svarer til aldersforskellen mellem to generationer, kaldes for en menneskealder. Det vil sige cirka tredive år eller en tredjedel århundrede, hvilket også kan beskrives en generation. Ordet kan også betyde, at der er gået meget, meget lang tid. "Mands minde" er to menneskeraldre og dermed 66 år eller totredjedele århundrede.Stil et nyt spørgsmål