Hvor ligger magten i et hierokrati?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvor ligger magten i et hierokrati? Hos præsterne

Forklaring

Teokrati betyder "gudsstyre" eller "gudsvælde." Her er styret og statsformen altså baseret på religion, og den politiske magt ligger hos en religiøs klasse, almindeligvis præsteskabet i statsreligionen. De står derfor ikke til ansvar over for folket, men over for religionens gud eller guder. Som regel udgår lovgivningen fra religionen, og tolkning af de religiøse skrifter bliver derfor vigtigt i retsdannelsen.Stil et nyt spørgsmål