Hvor ligger hypotenusen i en retvinklet trekant?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvor ligger hypotenusen i en retvinklet trekant? Over for den rette vinkel

Forklaring

I en retvinklet trekant er ét af de tre hjørner 90 grader. De to korte sider (a og b), der mødes i den rette vinkel, kaldes for kateter, mens den sidste og længste side (c) omtales som hypotenusen. Pythagoras læresætning siger at længderne a^2 + b^2 = c^2. Den retvinklede trekant danner grundlag for definitionerne på sinus og cosinus. Sinus (sin) til den spidse vinkel er forholdet mellem den modstående katete og hypotenusen, mens cosinus (cos) til den spidse vinkel er forholdet mellem den hosliggende katete og hypotenusen.Stil et nyt spørgsmål