Hvor lang er Skjern Å?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvor lang er Skjern Å? 94 km

Forklaring

Skjern Å er Danmarks tredje længste å med 94 km fra udspringet i Tinnet Krat til udløbet i Ringkøbing Fjord. Skjern Å er Danmarks vandrigeste vandløb med en vandgennemstrømning på 37 m3 vand i sekundet. Det nedre løb af åen har da også karakter af en flod.Stil et nyt spørgsmål