Hvis en genstand med massen m flyttes højden h opad, hvad er tyngdekraftens arbejde på genstanden så lig med?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvis en genstand med massen m flyttes højden h opad, hvad er tyngdekraftens arbejde på genstanden så lig med? A = -m*g*h

Forklaring

Arbejde er i fysikkens verden den energi, der overføres til et legeme, når det under påvirkning af en kraft flyttes et vist stykke vej. Den tilførte energi beregnes som vejlængden gange den del af kraften, der peger i vejens retning. Et udført arbejde kan både være positivt og negativt og udregnes efter formlen A = m*g*h, hvor m er massen, g er tyngdeaccelerationen og h er ændringen i højden. Et objekt der flyttes horisontalt tilføres dermed intet arbejde. Arbejde måles i joule (J).Stil et nyt spørgsmål