Hvilket land overtog EU-formandskabet 1. januar 2017?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilket land overtog EU-formandskabet 1. januar 2017? Malta

Forklaring

Formandskabet for EU's ministerråd går på omgang mellem medlemstaterne hvert halve år. Det er formandslandets opgave at lede arbejdet i EU's forskellige ministerråd. Fagministre fra formandslandet leder ministerrådet i dens forskellige fagområder, således kan fødevareministeren lede landbrugsministerrådet, transportministeren lede transportministerrådet, økonomiministeren lede rådet for økonomiske og finansielle sager (ecofin) og så videre.Stil et nyt spørgsmål