Hvilket af følgende ord er et juridisk udtryk for blandt andet skyld eller uagtsomhed?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilket af følgende ord er et juridisk udtryk for blandt andet skyld eller uagtsomhed? Culpa

Forklaring

Culpa er et juridisk udtryk (latin) for skyld, brøde, uagtsomhed, forseelse eller synd. Det er en grundlæggende retsgrundsætning, og selvom den ikke er nedskrevet i dansk lov, udgør den dansk rets almindelige erstatningsgrundlag.Stil et nyt spørgsmål