Hvilket af følgende firmaer har ikke hovedsæde i Silicon Valley?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilket af følgende firmaer har ikke hovedsæde i Silicon Valley? Sony

Forklaring

Silicon Valley er den sydlige del af San Francisco Bay Area i det nordlige Californien. Navnet refererer til alle de højteknologiske firmaer, som man finder i området. Eksempler på de firmaer, der har hovedsæde i Silicon Valley, er Adobe Systems, Apple, Google, Hewlett-Packard, Intel, Sun Microsystems og Logitech. Sony har ikke hovedsæde i Sillicon Valley men derimod i Tokyo, Japan.Stil et nyt spørgsmål