Hvilket af følgende er ikke et nordisk sprog?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilket af følgende er ikke et nordisk sprog? Finsk

Forklaring

Nordiske sprog er i dag det, man betegner som dansk, svensk, norsk, færøsk og islandsk. Nordisk tilhører den germanske sproggruppe, der igen tilhører den indoeuropæiske sprogfamilie. Nordisk er igen inddelt i vestnordisk (norsk, færøsk og islandsk) og østnordisk (svensk og dansk). De nordiske sprog ligger dog så tæt på hinanden, at det kan diskuteres om, de skal regnes for separate sprog eller dialekter af et fælles sprog.Stil et nyt spørgsmål