Hvilken regneart er den modsatte af multiplikation?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilken regneart er den modsatte af multiplikation? Division

Forklaring

Multiplikation er en af de fire grundlæggende regnearter (addition, subtraktion, division og multiplikation). Metoden er den modsatte regningsart af division og et specialtilfælde af addition, der omfatter de situationer, hvor man lægger flere tal af samme størrelse sammen. Resultatet af en multiplikation hedder et produkt, og de tal, som multipliceres, hedder faktorer eller individuelt betegnet som henholdsvis multiplikator og multiplikand.Stil et nyt spørgsmål