Hvilken rang er den øverste inden for hæren?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilken rang er den øverste inden for hæren? General

Forklaring

En militær rang er et rangtrin i en militær organisation. Der skelnes mellem officerer, underofficerer og menige (hvervede eller værnepligtige) soldater. Anvendelsen af rang er nærmest universel. I Danmark er general er den højeste militære grad i hæren og følges af generalløjtnant, generalmajor, brigadegeneral, oberst, oberstløjtnant, major, kaptajn, premierløjtnant og løjtnant.Stil et nyt spørgsmål