Hvilken ladning har en elektron?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilken ladning har en elektron? Negativ

Forklaring

Elektron er en negativt ladet elementarpartikel. Elektronerne, der findes omkring atomkernen, blev opdaget af J.J. Thomson i 1897 på et laboratorium på Cambridge University. Partiklen er en del af alle atomer og bestemmer atomets kemiske egenskaber. Den elektriske strøm i eksempelvis en ledning udgøres af elektroner. Elektronen har en negativ elektrisk ladning på ca. -1,6 × 10^-19 coulomb og en masse på 9,109 × 10^-31 kg.Stil et nyt spørgsmål