Hvilken form for energi kaldes også for beliggenhedsenergi?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilken form for energi kaldes også for beliggenhedsenergi? Potentiel energi

Forklaring

Potentiel energi eller beliggenhedsenergi er mekanisk energi, som et legeme besidder på grund af dets beliggenhed. Eksempelvis har et æble på en gren potentiel energi, som omdannes til kinetisk energi, når æblet falder ned. Formlen for potentiel energi er E = m*g*h, hvor (m) er legemets masse, (g) er den lokale tyngdeacceleration og (h) er højden. Den vedtagne standardværdi for normal-tyngdeaccelerationen på jordens overflade er g = 9,80665 m/s^2.Stil et nyt spørgsmål